Uchwała nr 1227/X/2020

z dnia 23.01.2020

w sprawach osobowych: wyznaczenie patronów dla aplikantów radcowskich I roku