Uchwała nr 1230/X/2020

z dnia 23.01.2020

w sprawie osobowej: umorzenie postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych