Uchwała nr 1242/X/2020

z dnia 23.01.2020

w sprawie osobowej: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego