Uchwała nr 1254/X/2020

z dnia 20.02.2020

w sprawie osobowej: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego