Uchwała nr 1255/X/2020

z dnia 27.02.2020

w sprawie osobowej: przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie