Uchwała nr 1256/X/2020

z dnia 27.02.2020

w sprawie osobowej: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego