Uchwała nr 1264/X/2020

z dnia 14.05.2020

w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie