Uchwała nr 1270/X/2020

z dnia 14.05.2020

w sprawie osobowej: w sprawie umorzenia składki członkowskiej należnej od radcy prawnego