Uchwała nr 1276/X/2020

z dnia 18.06.2020

w sprawie osobowej: wydłużenie okresu na skreślenie z listy aplikantów radcowskich