Uchwała nr 1281/X/2020

z dnia 18.06.2020

w sprawie osobowej: przywrócenie zawieszonego prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego