Uchwała nr 178/XI/2020

z dnia 03.12.2020

w sprawie osobowej: przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie