Uchwała nr 183/XI/2020

z dnia 03.12.2020

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i ustanowienie pełnomocnika