Uchwała nr 185/XI/2020

z dnia 03.12.2020

w sprawie osobowej: zwolnienie z części opłaty za aplikację radcowską