Uchwała nr 188/XI/2020

z dnia 07.12.2020

w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie