Uchwała nr 195/XI/2021

z dnia 14.01.2021

w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie