Uchwała nr 282/XI/2021

z dnia 14.01.2021

w sprawach osobowych: wyznaczenie patronów dla aplikantów radcowskich I roku