Uchwała nr 284/XI/2021

z dnia 14.01.2021

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych