Uchwała nr 286/XI/2021

z dnia 14.01.2021

w sprawie osobowej: przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie