Uchwała nr 288/XI/2021

z dnia 14.01.2021

w sprawie osobowej: umorzenie postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych