Uchwała nr 289/XI/2021

z dnia 04.02.2021

w sprawie osobowej: skreślenie z listy aplikantów radcowskich