Uchwała nr 296/XI/2021

z dnia 04.02.2021

w sprawie osobowej: rozłożenie na raty, zwolnienie z części opłaty rocznej za aplikację radcowską