Uchwała nr 297/XI/2021

z dnia 04.02.2021

w sprawie osobowej: umorzenie postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych