Uchwała nr 298/XI/2021

z dnia 04.03.2021

w sprawie osobowej: skreślenie z listy aplikantów radcowskich