Uchwała nr 303/XI/2021

z dnia 04.03.2021

w sprawie osobowej: umorzenie należności z tytułu kosztów postępowania sądowego