Uchwała nr 305/XI/2021

z dnia 04.03.2021

zmieniająca uchwałę Nr 89/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń ryczałtowych dla członków organów oraz pozostałych osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Pliki do pobrania

Pobierz #1