Uchwała nr 308/XI/2021

z dnia 01.04.2021

w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie