Uchwała nr 31/XI/2020

z dnia 16.07.2020

w sprawie osobowej: wyrażenie zgody na zawarcie ugód dotyczących zwrotu składek na ubezpieczenie