Uchwała nr 310/XI/2021

z dnia 02.04.2021

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok