Uchwała nr 314/XI/2021

z dnia 06.05.2021

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych