Uchwała nr 318/XI/2021

z dnia 06.05.2021

w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie