Uchwała nr 327/XI/2021

z dnia 10.06.2021

w sprawie oceny pracy zawodowej radców prawnych niewynikającej z obowiązku przewidzianego w odrębnej ustawie

Pliki do pobrania

Pobierz #1