Uchwała nr 333/XI/2021

z dnia 02.07.2021

w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie