Uchwała nr 466/XI/2021

z dnia 02.09.2021

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych