Uchwała nr 468/XI/2021

z dnia 09.09.2021

w sprawie osobowej: skreślenie z listy aplikantów radcowskich