Uchwała nr 469/XI/2021

z dnia 09.09.2021

w sprawie osobowej: zwolnienie z części opłaty za aplikację radcowską