Uchwała nr 470/XI/2021

z dnia 18.09.2021

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych