Uchwała nr 478/XI/2021

z dnia 07.10.2021

w sprawie osobowej: umorzenie należności wobec Izby