Uchwała nr 479/XI/2021

z dnia 07.10.2021

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych