Uchwała nr 527/XI/2021

z dnia 28.10.2021

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych