Uchwała nr 547/XI/2021

z dnia 21.12.2021

w sprawie osobowej: udzielenie pomocy socjalnej