Uchwała nr 630/XI/2022

z dnia 13.01.2022

w sprawach osobowych: wyznaczenie patronów dla aplikantów radcowskich I roku