Uchwała nr 632/XI/2022

z dnia 13.01.2022

w sprawie osobowej:rozpatrzenie wniosku aplikanta radcowskiego w sprawie zaliczenia roku szkoleniowego I roku aplikacji