Uchwała nr 641/XI/2022

z dnia 03.02.2022

w sprawie osobowej: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego