Uchwała nr 652/XI/2022

z dnia 03.02.2022

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych