Uchwała nr 660/XI/2022

z dnia 03.03.2022
w sprawie osobowej: skreślenie z listy aplikantów radcowskich