Uchwała nr 664/XI/2022

z dnia 23.03.2022
w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych