Uchwała nr 668/XI/2022

z dnia 07.04.2022
w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych