Uchwała nr 669/XI/2022

z dnia 07.04.2022
w sprawie osobowej: sprostowanie omyłki w uchwale nr 565/XI/2022 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2022 r.