Uchwała nr 67/XI/2020

z dnia 27.08.2020

w sprawie osobowej: odmowa wpisu na listę radców prawnych