Uchwała nr 673/XI/2022

z dnia 05.05.2022
w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie